Բանաստեղծությունը՝ ապրված օրերի և ճշմարիտ ապրումների արդյունք

Հունիսի 14-ին ՀԳՄ Կլոր սրահում տեղի ունեցավ բանաստեղծուհի Սուսաննա Հովհաննիսյանի “Ասեղնաշոր” ժողովածուի շնորհանդեսը: ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, նշելով, որ առօրյա փոքր դիպվածները, թվացյալ փոքր կայծերը Սուսաննա Հովհաննիսյանը դիտարկում է իր աչքերով ու դարձնում բառ ու…

ԶԱՐԵՀ ՍԻՆԱՆՅԱՆԸ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՐՆ Է

Հունիսի 18-ին ՀԳՄ-ում հյուրընկալվեց Գլենդելի քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանը: Հայաստան-Սփյուռք գրական, մշակութային կապերի վերաբերյալ զրույցի ընթացքում կարևորվեց գրականության դերը Սփյուռքի կրթական կյանքում՝ Սփյուռքի հայ երեխաների հայեցի դաստիարակության գործում: Հատուկ նշվեց Հայաստանից արտասահման տարածվող հեռուստաալիքների բովանդակային մասի…

Պոեզիան ճշմարիտ է, երբ անկեղծորեն բխում է հոգու…

Հունիսի 21-ին ՀԳՄ Մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ բանաստեղծ, հրապարակախոս, դրամատուրգ Վարդան Հակոբյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված գրական հանդիսություն: ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, նշելով, որ Վարդան Հակոբյանը ժամանակակից հայ պոեզիայի լավագույն դեմքերից է, որ  թարգմանվել ու ներկայանում…

Վազգեն Սաֆարյան — ՄԱՐ­ԴԱ­ԿԵՆՏ­ՐՈՆ ՆԱ­ՐԵ­ԿԸ

Ինք­նա­տիպ է եղել Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցու “Մա­տե­ան ող­բեր­գու­թե­ան” պո­ե­մի հա­զա­րամ­յա ու­ղին, բայց ան­կախ ըն­կա­լում­նե­րի տար­բե­րու­թյու­նից, մեկն է եղել գնա­հա­տա­կա­նը. նրան վե­րագր­վել է մաք­րա­գոր­ծող-­բու­ժիչ մեծ նե­րու­նա­կու­թյուն, որի մեջ ինք­նին ար­դեն ար­վես­տի բուն առա­քե­լու­թյունն է: “Ողբ, ող­բեր­գու­թյուն” միջ­նա­դար­յան…

Սամվել Բեգլարյան — ՄԼԻ ԱՂԲՅՈւՐԻ ՁՈՐԸ

Փոքրիկ գյուղ էր, էնքան փոքրիկ, որ եթե դարբին Վալոդը գիշերվա կեսին տուն էր գալիս և պատրաստած կացնի համար, շնորհակալություն ստացած թթի արաղից քեֆովացած, սովորականից մի քիչ ավելի երկար ու ավելի խանդավառ էր առնում կողակցի խաթրը,…

ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ — ԵՂԻ­ՇԵ ՉԱ­ՐԵՆՑ ԵՎ ՊԱ­ՐՈ­ԻՅՐ ՍԵ­ՎԱԿ

Հա­յոց լեզ­վում կա մի բառ, որի դի­մաց բա­ցատ­րա­կան բա­ռա­րան­նե­րում առ­կա է “հազ­վա­դեպ” նշու­մը։ Դա “դառ­նա­պա­տիր” բառն է, որ նշա­նա­կում է դառ­նո­րեն խա­բող։ Գրե­թե ան­գոր­ծա­ծա­կան, ան­գամ հայ­կազ­յան բառգր­քում չընդգրկ­ված այդ բա­ռը, սա­կայն, “Գիրք ճա­նա­պար­հի” հա­տո­րի “Տա­ղեր…